Christus bruger Efterfølgere, ikke Beundrere

Det er nu bekjendt nok, at Christus bestandigt bruger det Udtryk: Efterfølgere; han taler aldrig om, at han forlanger: Beundrere, tilbedende Beundrere, Tilhængere; og naar han bruger det Udtryk: Disciple, forklarer han det altid saaledes, at man seer, derved forstaaes Efterfølgere, at det ikke er Tilhængere af en Lære, men Efterfølgere af et Liv.

It is well known that Christ consistently used the expression follower. He never asks for admirers, worshippers, or adherents. No, he calls disciples. It is not adherents of a teaching but followers of a life Christ is looking for.

Søren Aabye Kierkegaard – Danish Protestant theologian an philosopher (1813-1855), known as one of the most important academics in Denmark, from his essay “Practice in Christianity” (“Indøvelse i Christendom”, 1850), Quotations book 2020