Przyszłośc

Przyszłości się nie poznaje, lecz się ją tworzy.

Stanisław Brzozowski – polski filozof i pisarz (1878 – 1911), z “Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej” (1910)

You don’t recognize the future, but you create it.

Stanisław Brzozowski – Polisch philosopher and writer (1878-1911), from “The Legend of Young Poland. Studies on the Structure of the Cultural Spirit” (“Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej”, 1910)