Tacksam

Mot det förgångna: tack, till det kommande: ja!

Dag H. A. C. Hammarskjöld – Svensk jurist, 1953-61 FN:s generalsekreterare, Nobels fredspris postumt 1961 (1905-1961), från en dagboksanteckning från 1953, publicerad i “Vägmärken” (postumt 1963)

For all that has been — Thanks.
For all that shall be — Yes.

Dag H. A. C. Hammarskjöld – Swedish jurist, 1953-61 UN Secretary-General, Nobel Peace Prize posthumously in 1961 (1905-1961), from a 1953 diary entry published in “Markings” (“Vägmärken,” posthumously 1963)