Helgon

Helgon äro de människor, som göra det lättare för andra att tro på Gud.

A saint is one who makes it easier for others to believe in God.

Nathan Söderblom – Swedish Lutheran theologian, 1914-31 Archbishop of Uppsala, Nobel Peace Prize 1930 (1866-1931), in “Den levande Guden: grundformer av personlig religion” (“The Living God”, 1932), Quotations book 2016