Hope

Hope is definitely not the same thing as optimism. It is not the conviction that something will turn out well, but the certainty that something makes sense, regardless of how it turns out.

Dr. h. c. Václav Havel – Czech writer and politician, 1993-2003 president of the Czech Republik (1936-2011), from “Disturbing the peace: a conversation with Karel Hvížďala”, Chapter 5 (1986), Quotations book 2017

Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.

Dr. h.c. Václav Havel – český a později politik, 1993-2003 prezidentem České republiky (1936-2011), “Dálkový výslech. Rozhovor s Karlem Hvížd”alou” (1986), Citace knihy 2017