Sean bheannacht na h-Eireann

May God give you
for every storm, a rainbow,
for every tear, a smile,
for every care, a promise,
and a blessing in each trial.

For every problem life sends,
a faithful friend to share,
for every sigh, a sweet song,
and an answer for each prayer.

old Irish blessing – Quotations book 2023

Go dtuga Dia daoibh:
Tuar ceatha le gach stoirm
Meangadh gáire le gach deor
Gealltanas le gach buairt
Agus beannachtaí go leor.

Cairde dílse le fadhbanna an tsaoil
A roinnt leat go fial,
Amhrán binn le gach osnaíl
Agus freagra ar gach urnaí.

sean bheannacht na h-Eireann – leabhrán luachan 2023