Utomordentlig

Extraordinary people need extraordinary conditions.

Melker Schörling – Swedish businessman and investor (b. 1947)

Utomordentliga personer behöver utomordentliga förutsättningar.

Melker Schörling – svensk affärsman och investerare (f. 1947)