Att göra fel är tillåten

Making mistakes is the privilege of the active – of those who can correct their mistakes and put them right. […]
The fear of making mistakes is the root of bureaucracy and the enemy of development. No decision can claim to be the only right one; it is the energy that is put into the decision that determines whether it is right. It must be allowed to make mistakes.

Ingvar Kamprad – Swedish entrepreneur, founder of IKEA (1926-2018), from “The Testament of a furniture dealer” (“En Möbelhandlares Testamente”, December 20, 1976), Quotations book 2022

Att göra fel är den handlingskraftiges privilegium – den som förmår att göra om och rätta till. […]
Felrädsla är byråkratins vagga och all utvecklings fiende. Inget beslut får göra anspråk på att vara det enda rätta. Det är handlingskraften bakom beslutet som avgör dess riktighet. Det måste få vara tillåtet att göra fel.

Ingvar Kamprad – svensk entreprenör, grundare av IKEA (1926-2018), från “En Möbelhandlares Testamente” (20:e december, 1976), citat broschyr 2022